Wizyta Duszpasterska
w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej