1 czerwca 2013 roku proboszcz naszej parafii - o. Andrzej Tupek, obroną pracy dyplomowej ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praca z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej nosi tytuł: ,,Proces starzenia się jako kontekst rozwoju duchowego człowieka dorosłego.” 

Ojcu Andrzejowi serdecznie gratulujemy!