1. Jutro święto św. Szczepana - pierwszego męczennika. Porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2. W piatek przypada święto św. Jana Ewangelisty, a w sobotę św. Młodzianków – męczenników.

3. W tym tygodniu rozpoczniemy kolędę.

28 grudnia (sobota) – Pszona 2, 4 ,8, 10, 12, 14, 16, 18.

Chcemy prosić, aby także w tym roku w każdym mieszkaniu na stole, przykrytym białym obrusem, miedzy zapalonymi świecami był egzemplarz Pisma Świętego. Wcześniej natomiast przygotujcie jakiś fragment Ewangelii, aby w czasie modlitwy na początku spotkania kolędowego, najlepiej ojciec rodziny, albo inna wybrana osoba go odczytała. Przygotujcie też intencję modlitwy, najlepiej taką, która dotyczy bezpośrednio Waszej rodziny. Prosimy również, aby obecni byli wszyscy członkowie rodziny. Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00.

Pragniemy przypomnieć, że w tym roku kolęda odbywa się tylko w tej części parafii, w której nie było jej w roku ubiegłym. W czasie kolędy księża nie zbierają ofiar pieniężnych. Prosimy jednak o składanie ofiar na potrzeby parafii w kopertach na tacę w niedziele. Takie ofiary można składać na tacę do końca stycznia, a także wpłacając na konto parafii, którego numer można znaleźć na stronie internetowej.

4. Przy wyjściach z kościoła są do nabycia egzemplarze gazetki parafialnej „Głos Ostrej Bramy” z planem kolędy i kalendarzem na 2014 r. Plan kolędy jest także umieszczony na stronie internetowej parafii.