Centrum Kultury Calasanz zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Warsztaty są cyklem 8 spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Magdalenę Sabik, pedagoga specjalnego, licencjonowanego trenera Szkoły dla Rodziców, w soboty przed południem od lutego do marca. Koszt uczestnictwa w 8 spotkaniach to 400 zł. szczegółowe informacje i zapisy u o. Dawida bądź w Centrum Kultury Calasanz.