W Zakonie Pijarów, 8 marca wspominamy św. Faustyna Migueza. Był pokornym kapłanem, nauczycielem, wynalazcą leków, pasjonatem przyrody i medycyny, założycielem Zgromadzenia Sióstr Kalasantynek.

Więcej...