Drodzy Parafianie!

Zachęcamy do podjęcia modlitwy różańcowej w rodzinach, każdego dnia o godz. 20.30. "w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia." Łączmy się z całym Kościołem, naszą zakonną Wspólnotą i cała Parafią.

Prosimy też o modlitwę z dziećmi. Św. Józef Kalasancjusz wierzył w moc modlitwy najmłodszych i bardzo ją cenił. Prosimy o modlitwę słowami, którymi będziemy błagać Boga po niedzielnych Mszach św.:

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas
w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Wezwania do Matki Bożej Ostrobramskiej

Święta Maryjo - Miej nas w swojej opiece

Najmiłosierniejsza Matko

Przedwiecznego Ojca najukochańsza Córko

Syna Bożego najzacniejsza Matko

Ducha Świętego najmilsza Oblubienico

Trójcy Przenajświętszej jedyne umiłowanie

Pani całego świata

Matko zbawienia naszego

Matko pełna miłosierdzia

Wspomożycielko we wszystkich potrzebach naszych

Opiekunko sierot

Pocieszycielko strapionych

Źródło wszelkiej pociechy

Nadziejo zrozpaczonych

Przewodniczko błądzących

Ratunku ginących

Obrono wszystkich uciekających się do Ciebie

Uzdrowienie chorych

Orędowniczko grzeszników u tronu Bożego

Jutrzenko pozostających  w ciemnościach grzechu

Przyjmująca ducha konających

Pośredniczko nasza

Wybawicielko więźniów

Opiekunko Jedyna

Opiekunko Najpotężniejsza

Opiekunko Nieustająca

 

Chryste usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas

 

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże, który Najświętszą Maryję Pannę, ozdobioną niezliczonymi darami i łaskami, na Matke Jednorodzonemu Synowi  Swojemu obrać raczyłeś i Ja nad wszystkich Aniołów i wybranych w Królestwie Twoim wywyższyłeś, dozwól łaskawie, prosimy Cię, abyśmy czcząc Ją na ziemi i uciekając się pod Jej przemożną opiekę, doznali Jej pomocy we wszystkich potrzebach naszych i doszli szczęśliwie do chwały wiekuistej w niebie. Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Śpiew Suplikacji