ADOPTUJ MODLITEWNIE JEDNĄ OSOBĘ Z PIERWSZEJ LINII FRONTU W WALCE PRZECIW KORONAWIRUSOWI

„Jeśli ktoś z Was chce i może podjąć takie postanowienie wielkopostne, to proszę, żeby "adoptował modlitewnie" jednego medyka.

Lekarza, pielęgniarkę, technika, laboranta, rejestratorkę, osobę która sprząta i tę, która wydaje posiłki. Albo kogoś kto podejmuje decyzje dotyczące tego, co mamy robić- naszych przełożonych, ordynatorów, koordynatorów, dyrektorów itd...

Może to być również pracownik innych służb lub wolontariusz.

Proponujemy aby odmawiać modlitwę do św. Łukasza i jakąś dowolną inną modlitwę „Ojcze nasz”… , „Pod Twoja obronę…” .

WAŻNE  - REGULARNIE CODZIENNIE.

Modlitwa do św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.

Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.

Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.

Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!