1. Pamiętajmy o modlitwie różańcowej w rodzinach, każdego dnia o godz. 20.30, podtrzymując tym samym łączność duchową z Kościołem i Parafią.

2. Przypominamy o możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi przedświątecznej. W tygodniu będzie taka możliwość od godz. 12.00 do 13.00 oraz od godz. 17.30. W czwartki, jak zawsze, adoracja i spowiedź od godz. 15.00.

3. Możemy również przyjmować Komunię św., w niedziele pomiędzy Mszami św. i od godz. 17.00 do 17.30. W dni powszednie po Mszach św., czyli około godz. 7.00, 8.30 i 18.30.

4. Pamiętajmy o modlitwie dziękczynienia za Eucharystię i Kapłaństwo w pierwszy czwartek miesiąca, o zawierzaniu nas i rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa w pierwszy piątek miesiąca i Wynagradzaniu Maryi i jej Niepokalanemu Sercu w pierwszą sobotę miesiąca.

5. Odwołujemy Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej oraz modlitwy i spotkania w pierwszy piątek i sobotę miesiąca.

6. W pierwszy piątek, przed południem odwiedzimy chorych z posługa sakramentalną, tych, którzy o to poproszą. Gdyby ktoś z wiernych pragnął skorzystać z takiej posługi, prosimy o telefoniczne zgłoszenie.

7. Pamiętajmy o pomocy sąsiedzkiej i zainteresowaniu innymi osobami. Numery telefonów, które mogą być pomocne umieszczone są przy wejściach do kościoła i na stronie Internetowej parafii.

8. W ostatnim tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności: Helena Motyka, Edward Więsek i January Gawinek. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…