1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 11.00 będzie błogosławieństwo dzieci, a za tydzień będzie błogosławieństwo całych rodzin.

Także dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca, o godz. 15.00 będzie Godzina Miłosierdzia, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, zakończona Nabożeństwem Eucharystycznym o godz. 17.30.

2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Zapraszamy zatem ministrantów, lektorów, dzieci ze scholi oraz ich rodziców na Mszę Świętej o godz. 18.00. „Godzina Święta” zostanie odprawiona w ramach adoracji w kaplicy św. J. Kalasancjusza.

3. W tym tygodniu wznawiamy katechezy przygotowujące do bierzmowania dla klas III gimnazjum.

4. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w najbliższą środę o godz. 20.00.

5. W czwartek zapraszamy do kaplicy Kalasancjusza, gdzie jest prowadzona Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczyna się ona o godz. 15.00 modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia, a następnie adoracja w ciszy trwa do godz. 18.00. W tym czasie jest również stały dyżur spowiedników.

6. Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Jacka Krzemienia, kapelana oraz wolontariuszy „Wspólnoty Chleb Życia”, która zajmuje się opieką nad osobami bezdomnymi.  Przed kościołem rozprowadzają oni przetwory spożywcze oraz kwestują na potrzeby wspólnoty.