Sakrament Pokuty możliwy jest podczas każdej Mszy Świętej w kościele oraz w czwartki od 15:00 do 18:00 w wyznaczonym konfesjonale (przy wejściu na chór).

Zachęcamy do spowiedzi przedświątecznej. W związku z tym, że nie będzie organizowanych specjalnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych prosimy, aby już korzystać ze spowiedzi podczas dyżurów kapłanów każdego dnia od godz. 17:30 i w czwartki od godz. 15:00.

 

Dyżury Kapłanów w Kaplicy św. Kalasancjusza