Sakrament Pokuty możliwy jest podczas każdej Mszy Świętej w kościele oraz w czwartki od 1500 do 1800 w kaplicy św. Kalasancjusza.

 

Dyżury Kapłanów w Kaplicy św. Kalasancjusza