Na kilka dni przed wspomnieniem Matki Bożej Gromnicznej - a więc przed zakończeniem czasu, kiedy zwyczajowo śpiewamy jeszcze kolędy -  w naszej parafii odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Przyjaciół Misji Pijarskich. Tym razem było to spotkanie iście kolędowe.

Rozpoczęło się ono Mszą św., w czasie której swoją posługę pełnili klerycy z grupy misyjnej naszego WSD. Po Eucharystii wszyscy Przyjaciele i osoby zainteresowane tematem misji spotkali się w dolnym kościele przy herbacie i ciastku. W spotkaniu uczestniczył także o. Dariusz Bakalarz – odpowiedzialny w naszej Prowincji za sprawy misji.

Bardzo pozytywnie zaskoczyli nas nasi Przyjaciele. W spotkaniu wzięły udział 42 osoby, a więc niemal połowa wszystkich zapisanych do Kręgu Przyjaciół z naszej parafii.

W czasie spotkania nie zabrakło okazji do rozmowy nt. misji i tego, co robić, by jeszcze bardziej angażować się w pomoc misjonarzom. Klerycy odczytali także list od przebywającego na Filipinach pijara o. Mariusz Kożuchowskiego, który dzielił się wrażeniami z przeżywanej kilka dni wcześniej pielgrzymki papieża Franciszka do tego kraju.

Cieszy nas fakt, że sprawy misji nie są obojętne naszym Parafianom i to, że swoją modlitwą – a niektórzy także ofiarą – wspierają dzieła misyjne naszej Prowincji i całego Kościoła. Za wrażliwość na sprawy misji i za wszelkie okazywane dobro składamy naszym Przyjaciołom serdeczne podziękowania.

o. Piotr Recki SchP
odpowiedzialny za KPMP w parafii na Wieczystej