Świeceń udzielił bp Marek Mendyk.

Sakrament święceń diakonatu przyjęli: dk Przemysław Suchem i dk Bartłomiej Koszyk
Sakrament święceń prezbiteratu przyjęli: o. Dominik Bochenkow i o. Dariusz Lorenc