Aktualności i ogłoszenia

Od jutra rozpoczynamy Roraty, które będą odprawiane przez cały Adwent, w dni powszednie o g. 6.30. Dzieciom po zakończeniu Mszy św. rozdamy drożdżówki, na drogę do szkoły. Gorąco zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do uczczenia Matki Bożej. 

W sobotę obchodzimy święto opieki św. Józefa Kalasancjusza – Patrocinium.

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

W środę, przypada Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Miłosierdzia. Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00. Sumie Odpustowej o g. 18.00, będzie przewodniczył ks. Paweł Kubani. Na zakończenie uroczystości pójdziemy w procesji eucharystycznej wokół Kościoła. Na procesję prosimy przynieść świece. Dzieci otrzymają okazjonalne balony. Zapraszamy wszystkich parafian: rodziny, dzieci, modlących się we wspólnotach i grupach parafialnych, osoby do niesienia chorągwi i feretronów. Pamiętajmy, że jest to święto całej wspólnoty parafialnej. W tym dniu, od godz. 15.00 będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi oraz nawiedzenia kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. O godz. 17.15 różaniec z wypominkami za zmarłych.

W piątek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.00

 

We wtorek, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2 listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Według obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić  Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna ( w przypadku braku łaski uświęcającej), Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy.