Formacja małżeństw i rodzin w Kręgach (po 5,6 małżeństw) Domowego Kościoła.
4 IX 2022 - Msza św. o godz. 11.00 i otwarte spotkanie dla zainteresowanych po Mszy św., w kawiarni parafialnej.

Rozważanie Słowa Bożego w Kręgach biblijnych – pierwsze spotkania 8 IX 2022 - o godz. 19.00, w salach pod kościołem.

Liturgiczna Służba Ołtarza8 IX 2022  Msza św. o godz. 18.00 i spotkanie w kawiarni.

Modlitwa i formacja chrześcijańska we Wspólnocie Adoracji Moria – 9 IX 2022, po Mszy św. wieczornej spotkanie w kawiarni.

Posługa w Scholi Nutki z Wieczystej (dla uczniów szkół podstawowych) – 9 IX 2022 o godz. 16.00 w sali akademickiej pod kościołem.

Formacja we wspólnocie Charyzmatycznej Odnowa w Duchu Świętym11 IX 2022 o godz. 19.00 w sali katechetycznej pod kościołem.

Posługa w parafialnym chórze Gaudete. Spotkanie dla wszystkich chętnych (w szczególny sposób zapraszamy głosy męskie) odbędzie się w poniedziałek, 19 IX 2022 o godz. 19:00, w salce muzycznej pod kościołem. Dla wszystkich chórzystów już należących do chóru w tym samym dniu, t.j. 19 września, o godz. 19:30

Formacja i apostolstwo w Akcji Katolickiej19 IX 2022 (trzeci poniedziałek miesiąca), po Mszy św. wieczornej, w sali audiowizualnej po kościołem. 

Centrum Kultury Calasanz – 5 IX 2022 – rozpoczęcie zajęć dla dzieci i seniorów według podanego na stronie harmonogramu.