Aktualności i ogłoszenia

Formacja małżeństw i rodzin w Kręgach (po 5,6 małżeństw) Domowego Kościoła.
4 IX 2022 - Msza św. o godz. 11.00 i otwarte spotkanie dla zainteresowanych po Mszy św., w kawiarni parafialnej.

Rozważanie Słowa Bożego w Kręgach biblijnych – pierwsze spotkania 8 IX 2022 - o godz. 19.00, w salach pod kościołem.

Liturgiczna Służba Ołtarza8 IX 2022  Msza św. o godz. 18.00 i spotkanie w kawiarni.

Modlitwa i formacja chrześcijańska we Wspólnocie Adoracji Moria – 9 IX 2022, po Mszy św. wieczornej spotkanie w kawiarni.

Posługa w Scholi Nutki z Wieczystej (dla uczniów szkół podstawowych) – 9 IX 2022 o godz. 16.00 w sali akademickiej pod kościołem.

Formacja we wspólnocie Charyzmatycznej Odnowa w Duchu Świętym11 IX 2022 o godz. 19.00 w sali katechetycznej pod kościołem.

Posługa w parafialnym chórze Gaudete. Spotkanie dla wszystkich chętnych (w szczególny sposób zapraszamy głosy męskie) odbędzie się w poniedziałek, 19 IX 2022 o godz. 19:00, w salce muzycznej pod kościołem. Dla wszystkich chórzystów już należących do chóru w tym samym dniu, t.j. 19 września, o godz. 19:30

Formacja i apostolstwo w Akcji Katolickiej19 IX 2022 (trzeci poniedziałek miesiąca), po Mszy św. wieczornej, w sali audiowizualnej po kościołem. 

Centrum Kultury Calasanz – 5 IX 2022 – rozpoczęcie zajęć dla dzieci i seniorów według podanego na stronie harmonogramu.

W pierwszy piątek miesiąca możliwość spowiedzi przed Mszami św. Msza św. dla uczniów szkół podstawowych będzie o godz. 17.00. Chorych odwiedzimy przed południem. O. Henryk odwiedzi chorych wyjątkowo w poniedziałek.

W czwartek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza – Założyciela Zakonu Pijarów. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich Parafian, a w szczególności dzieci i młodzież, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Scholę i uczęszczających do Centrum Kultury Calasanz, przynależących do grup i wspólnot. Od godz. 15.00, jak w każdy czwartek, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. Zapraszamy wszystkich do modlitwy i uczczenia Świętego Wychowawcy.

W środę obchodzimy święto św. Jacka – patrona Archidiecezji Krakowskiej.

W przyszły poniedziałek, 15 sierpnia, obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W pierwszy piątek możliwość spowiedzi będzie podczas Mszy św. porannych i od godz. 17.30. Chorych, którzy uzgodnili wizytę z kapłanami, odwiedzimy w godzinach przedpołudniowych.

W poniedziałek przypada święto św. Jakuba Apostoła, a we wtorek wspomnienie świętych Joachima i Anny.

W piątek przypada święto św. Marii Magdaleny, a w sobotę św. Brygidy – Patronki Europy.