Sakrament Pokuty możliwy jest podczas każdej Mszy Świętej oraz w czwartki od 15:00 do 18:00.


Czwartkowe dyżury Kapłanów