Materiały:
- Czerwona kartka
- zszywacz
- pisaki
- klej
- ołówek
- nożyczki
- obrazek Pana Jezusa