Materiały:
- Kartki biała, fioletowa, zielona, brązowa
- Kredki
- Pisaki
- Klej
- Nożyczki
- Ołówek