W sobotę, 4 lutego 2023 roku odbyło się w naszej parafii Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, w której uczestniczyli prezesi i członkowie Rady z nominacji. Rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św., którą sprawowali O. Andrzej Pilch, obecny Asystent Kościelny AK i O. Jacek Raczek, pierwszy Asystent Kościelny AK. Oprawę liturgiczną zapewnili członkowie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.         

Po Mszy św. zeszliśmy do kawiarenki na agapę. Wszyscy byli oczarowani dobrym przygotowaniem i przyjęciem. Dziękuję członkom naszego Oddziału AK za przygotowanie sali obrad, poczęstunku w kawiarence i obsługę, a także obsługę w szatni. Po agapie prezesi AK przeszli do sali obrad na zaplanowane zebranie. Po odmówionej modlitwie, wyboru prezydium Rady, komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej oraz przyjęciu porządku obrad, wysłuchaliśmy sprawozdań za 2022 rok, później nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały. Zebrani głosowali również za udzieleniem absolutorium Zarządowi DIAK. W kolejnych punktach zebrania omówiono najbliższe wydarzenia, a mianowicie: rekolekcje wielkopostne, prace w rejonach , tematykę szkoły formacyjnej, dzień modlitwy w Kopalni soli w Wieliczce 26.03. ( Droga Krzyżowa, zwiedzanie, Msza św., Gorzkie Żale)...

Nagrodzeni z Akcji Katolickiej

Decyzją Kapituły Medalu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej O. Jackowi Raczkowi został przyznany Medal Jubileuszowy z okazji 25 lat Akcji Katolickiej. Ojciec Jacek był inicjatorem i założycielem Akcji Katolickiej w naszej parafii. Taki sam Medal Jubileuszowy otrzymał nasz kolega Jacek Wojs za zaangażowanie w tworzeniu Akcji Katolickiej w parafii, za wieloletnią, wytrwałą pracę na rzecz Stowarzyszenia, za troskę i wszechstronne zaangażowanie w realizację zadań AK w parafii i diecezji, za dobry przykład i świadectwo życia.

Z okazji Jubileuszu "Obraz-dyplom św. Jana Pawła II z Relikwią II stopnia" otrzymała Anna Zborowska za zaangażowanie w życie POAK.

Wcześniej, 14 stycznia wyjątkowe wyróżnienie otrzymała Zofia Gatkowska - prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z naszej parafii. Została uznana za " Prezes POAK Roku 2022". Wyróżnienie to nadano po raz pierwszy i jest ono podziękowaniem za wzorowe i wieloletnie prowadzenie Oddziału AK w parafii.

Gratulujemy i dziękujemy Nagrodzonym! 

Tekst: Zofia Gatkowska
Zdjęcia: Jacek Wojs