25 marca 2023 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Krakowie podczas Eucharystii z rąk O. Prowincjała Mateusza Pindelskiego siedmiu naszych ministrantów (Adrian, Aleksander, Szymon, Krzysztof, Stanisław, Oskar i Franciszek) przyjęło błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora.

Kurs lektorski trwał rok, a spotkania odbywały się w weekendy. Podczas kursu chłopcy mieli zajęcia z teologii życia wewnętrznego, biblistyki, liturgiki, fonetyki i dykcji. Bardzo się cieszymy z tego faktu, iż nasza wspólnota powiększyła się o nowych lektorów. Nowym lektorom oraz rodzicom gratulujemy, podjęcia się nowej funkcji w parafii i życzymy wytrwałości i gorliwości w pełnieniu nowych obowiązków, a przede wszystkim w posłudze rozważania i czytania Słowa Bożego, tak by to Słowo Boże żyło w nich, a także i w nas na codzień.

Mateusz Łyczko