W październiku miały miejsce dwa wyjątkowe wydarzenia związane z udziałem osób z naszej parafii. 8 października 2023 roku na Mszy Świętej o godzinie 9:30 z rąk Ojca Generała Zakonu Pijarów Pedro Aguado Dyplom Braterstwa otrzymali państwo Zofia i Nicefor Gatkowscy. Przyznanie Dyplomu oznacza duchowe przyłączenie tych osoby do grona pijarów.

Natomiast 22 października podczas Święta Laikatu odbywającego się w Licheniu pani Paulina Famulska otrzymała nagrodę "Kalasancjusz z dzieckiem". Nagroda ta może zostać przyznana osobom, które co najmniej 10 lat aktywnie pracują w dziełach pijarskich i swoim zaangażowaniem uczestniczą w realizacji różnych zadań będących uzewnętrznieniem charyzmatu kalasantyńskiego.

Gratulujemy nagrodzonym i cieszymy się że są wśród nas osoby świeckie żyjące według charyzmatu Św. Józefa Kalasancjusza.