„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Tematem przewodnim tegorocznej drogi krzyżowej ulicami naszej parafii były uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Rozważania były prowadzone przez Duszpasterstwo Akademickie Pijarów, pod przewodnictwem o. Jacka Wolana. Autorem rozważań był bp Grzegorz Ryś; tekst drogi krzyżowej został wygłoszony wcześniej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami parafii jest świadectwem wiary i przynależności do Chrystusa. Kiedy znak krzyża jest coraz częściej skrywany w przestrzeni publicznej, chrześcijanin idący z krzyżem ulicami swojego miasta, pokazuje, że dla Niego jest to znak zwycięstwa; znak mocy i mądrości Bożej.

Dziękujemy wszystkim parafianom za włączenie się w to nabożeństwo, pomoc przy organizacji oraz świadectwo wiary.

Rozważania Drogi Krzyżowej