W organizację tegorocznego Pikniku włączyły się grupy: DAP, DAP+25, Rada Parafialna, Wolontariat Parafialny, CK Calasanz, PKS Porta, Lektorzy, Goście i Sponsorzy. Serdecznie dziękujemy!