W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, w dniach 27-29 października 2017 r., odbyło się V Jubileuszowe Święto Laikatu Pijarskiego, które obchodzone było pod hasłem: ,,Głosić, przemieniać, wychowywać”. W tym szczególnym spotkaniu – odbywającym się co dwa lata - uczestniczyło 160 reprezentantów dzieł pijarskich (szkół, parafii, świetlic, Centrów Kultury Calasanz) z Bolesławca, Jeleniej Góry, Łowicza, Katowic, Poznania, Elbląga, Bolszewa, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa oraz Szczuczyna na Białorusi.

Z naszej parafii w spotkaniu wzięli udział: p. Aleksandra Mozgała, p. Elżbieta Pobożniak, p. Paulina Famulska, p. Janusz Małota oraz o. Grzegorz Osika.

Celem zjazdu było wspólne dziękczynienie Panu Bogu za 400 lat istnienia Zakonu Pijarów, radość z 250 lat od kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza oraz wymiana doświadczeń, w jaki sposób – zgodnie z naszymi powołaniami osób świeckich i konsekrowanych – naśladować miłość św. Józefa Kalasancjusza do dzieci i młodzieży.

W programie był czas na wspólną modlitwę, wysłuchanie konferencji, wymianę doświadczeń, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej, a także zabawę.

Ostatniego dnia, po Eucharystii, której przewodniczył Przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Józef Matras, odbyło się uroczyste wręczenie nagród, które otrzymali także nasi Współpracownicy na Wieczystej. Nagrodę „Kalasancjusz z dzieckiem” odebrali: p. Aleksandra Mozgała, która obecnie pełni funkcję kierownika Centrum Kultury Calasanz, p. Elżbieta Pobożniak - wieloletnia katechetka dzieci w Szkole Podstawowej Nr 114 oraz p. Janusz Małota, który także od wielu lat trenuje dzieci i młodzież w Parafialnym Klubie Sportowym „Porta”.

Nagrodzonym z radością gratulujemy i cieszymy się z ich współpracy w naszej wspólnej – pijarskiej misji wychowania młodego pokolenia Polaków.


FOT. Igor Witowicz, Paulina Famulska