XXXI Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 r.


FOT. Mirosław Bistroń

   

Sztafeta modlitwy