Przyjmując Komunię świętą na rękę należy zachować następujące zasady:

–   Wierny stając przed szafarzem Komunii świętej kładzie swą lewą dłoń na prawej tak, by obie dłonie krzyżowały się i wnętrzami były skierowane ku górze.

–   Szafarz, ukazując Hostię, wypowiada słowa: “Ciało Chrystusa” i kładzie ją na lewej dłoni przyjmującego Komunię świętą.

–   Wierny, cały czas zwrócony w stronę ołtarza, po odpowiedzi: “Amen” i lekkim skłonie, odsuwa się nieco na bok, aby zrobić miejsce dla następnej osoby, palcami prawej dłoni ujmuje Hostię, ze czcią podnosi ją do ust i spożywa. Dopiero po przyjęciu w ten sposób Komunii świętej odchodzi na swoje miejsce.

Gdyby przyjmujący Komunię świętą zauważył, że na jego dłoni pozostały cząsteczki Hostii, winien je także spożyć.

Szczególną uwagę należy zwrócić, by przyjmujący Komunię świętą spożył Hostię w obecności szafarza, zanim odejdzie na swoje miejsce.