PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W PARAFII MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

I rok przygotowania – uczniowie klas 8 szkół podstawowych – spotkania od września 2022 r. do lutego 2023 r. (I semestr)

II rok przygotowania – uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych – spotkania od marca do czerwca 2023 r. (II semestr)

III rok przygotowania – uczniowie klas 2 szkół ponadpodstawowych – spotkania od października 2022 r. do kwietnia 2023r.